• Privacyverklaring

    Laatste update 29 juli 2022

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe ik met de persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juli 2022.

Contactgegevens
Ik verkrijg de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de mail, telefoon of in de praktijk.

Persoonsgegevens
Ik leg onderstaande persoonsgegevens vast:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Geslacht
• Verzekeringsnummer

Grondslagen
Ik verwerken bovengenoemde persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, als ook om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Er zullen in principe geen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden zonder dat je hierover wordt geïnformeerd en hierin toestemt of zelf om verzoekt.
Uitzondering hierop is de waarnemingsregeling waarbij mijn cliënten (tijdelijk) worden overgenomen of wanneer ik aan een wettelijke verplichting zou moeten voldoen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar
Je persoonsgegevens worden zo lang bewaard als dat wettelijk vereist wordt. Op dit moment is dat 20 jaar.
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens niet worden ingezien door onbevoegden en heb dan ook beveiligingsmaatregelen genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

Cookiegebruik website
De website ericblock.nl gebruikt enkel functionele cookies.

Je rechten
Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken kan je mij verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.
Ook kan je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:
Eric Block – Natuurgeneeskundig therapeut
Chrysantenstraat 16
5644 KM Eindhoven
0652663404
mail@ericblock.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door mij, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht en wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juli 2022.
Ik moet deze privacyverklaring soms aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik dien je daarom dan ook aan te raden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.