• Orthomoleculaire Suppletie

    Aanvullende bouwstenen

De term ‘orthomoleculair’ is pas 50 jaar jong. Het Griekse woord Orthos betekent: juist, recht of gezond. Moleculair verwijst naar de moleculen. Orthomoleculair betekend dus juiste moleculen en gezonde moleculen in één woord. In de orthomoleculaire geneeskunde werkt men zodoende met stoffen die het lichaam zonder schade kan verwerken en kan gebruiken.

Dat voeding (of voedingssupplementen) een steeds duidelijkere rol speelt bij herstel van ziekten of het voorkomen ervan blijkt uit een gestaag groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken.
We weten eigenlijk al veel langer dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben, maar dit onderwerp staat sinds een halve eeuw in een heel ander daglicht; en komt zelfs meer en meer in de schijnwerpers!

Natuurgeneeskundig therapeut orthomoleculaire suppletie

Orthomoleculair betekend juiste moleculen en gezonde moleculen in één woord

Zo is bijvoorbeeld een deficiëntieziekte of gebreksziekte een ziekte die het gevolg is van een tekort aan een (of meerdere) voedingsstof(fen). Maar inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat bepaalde voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van de westerse welvaartsziekten.

Andersom kunnen we stellen dat bepaalde voeding ons juist kan versterken en in veel gevallen ons zelfs kan genezen van een ongemak of ziekte!
Het is tegenwoordig helaas al regelmatig zo dat een gezond persoon die wel de juiste bouwstoffen uit de dagelijkse voeding haalt, maar een grote ‘belasting’ op geestelijk en/of lichamelijk vlak heeft, een tekort aan bouwstoffen kan hebben. De oorzaak is tweeledig: stress boven op een toch al hoog stresslevel in onze maatschappij en een lage kwaliteit van de voeding die genuttigd wordt (door gebruik van kunstmest en/of pesticiden en/of de bewerking ervan).

Niet alleen waar ons voedsel vandaan komt maar ook de bewerking ervan heeft veel invloed op hoe het zal worden opgenomen.
Dit geldt ook voor supplementen!
Het bewerkingsproces maakt een essentieel deel uit van de uiteindelijke bruikbaarheid.

Ik heb de stelling van Maimonides uit de 12de eeuw naar onze tijd vertaald: “geen enkel ongemak dat door juiste voeding kan worden verholpen moet op een andere manier worden behandeld”.

Bij orthomoleculair behandelen streeft men ernaar om met de dagelijkse voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo min mogelijk schadelijke stoffen.
Alles wat we niet uit de voeding kunnen halen kunnen we aanvullen. Of we kunnen een tijdje supplementen gebruiken tot een bepaald tekort is aangevuld en vervolgens ervoor zorgen dat we zodanig gaan eten dat een nieuw tekort uitblijft.