• Homeopathie

    Natuurlijke zelfherstellend vermogen

Er zijn verschillende manieren om homeopathische geneeswijze in te zetten.

Volgens de klassieke homeopathie: Dit is de geneeswijze die tot nog niet zo lang geleden de enige ‘bekende’ manier was waarop homeopathische middelen werden ingezet.
Hierbij behandeld de homeopaat niet alleen de verschijnselen (symptoombestrijding) maar ligt de nadruk op de persoon die de verschijnselen heeft. Het middel dat uiteindelijk gekozen wordt heeft betrekking op die gehele persoon met het ongemak.
Ik ben zelf niet klassiek geschoold.

Volgens de klinische homeopathie: Dit is de geneeswijze die vaak wordt toegepast door artsen en therapeuten die homeopathisch geschoold zijn als onderdeel van hun opleiding in plaats van de klassieke methode, zoals bij mij het geval is.

Homeopathie natuurgeneeskundig therapeut

Homeopathie werkt in op het zelfherstellend vermogen van de mens

Hierbij behandeld de (natuurgeneeskundige) therapeut nog altijd volgens het holistisch mensbeeld, maar kiest deze het homeopathische middel uit op basis van verschijnselen die zich voordoen.

Volgens de complex homeopathie: Hierbij is de insteek het zelfde als bij de klassieke en klinische homeopathie met het verschil dat bepaalde werkzame stoffen of middelen worden gecombineerd. Ook op deze wijze zet ik soms homeopathische middelen in aan de hand van een specifiek protocol; de meesten tot op heden uit de Banerji Protocollen.