• Energetische behandeling

    Betreft alle menselijke wezensdelen

Een energetische behandeling is een behandeling die het gehele menselijke aspect behandeld.

Dit klinkt nogal ‘nietszeggend’ zonder verdere achtergrondinformatie.

Ten eerste moeten we begrijpen dat alle materie in en om ons heen uit energie bestaat. Zelfs de meest vaste stoffen die we kennen bestaan uiteindelijk uit kernen met daaromheen draaiende elektronen met behoorlijk wat ‘lege’ ruimte ertussen. Hoe compacter de materie des te harder deze aanvoelt en hoe moeilijker deze te ‘beïnvloeden’ is. Hoe losser de materie des te zachter deze is en hoe makkelijker deze te ‘beïnvloeden’ is; de meest ‘losse’ vorm kennen we als fijnstoffelijke materie die we persoonlijk kunnen voelen maar die we doorgaans niet (bewust) waarnemen.

Energetische behandeling natuurgeneeskundig therapeut Eric Block

Energetische behandeling heeft werking op alle vier wezensdelen van de mens

Ten tweede moeten we begrijpen dat fijnstoffelijke energie altijd in beweging is; de natuur houdt namelijk niet van statische situaties en zal altijd willen blijven stromen. Een fijnstoffelijke energie is niet beperkt door vaste objecten en is zodoende altijd in aanraking met andere fijnstoffelijke energie. Fijnstoffelijke energieën beïnvloeden elkaar altijd.
De mes heeft in zich en om zich banen en velden van dit soort energie die in de loop der mensheid vele namen hebben gekregen.

Ten derde moeten we begrijpen dat de mens uit méér dan alleen materie bestaat. De mens bestaat uit vier wezensdelen: de geest of het Ik, de emotieziel of astraal lichaam, het levenslichaam of etherisch lichaam en het fysieke lichaam. Een verstoring van één of meer van deze wezensdelen leidt tot ongemakken en/of ziekten en kan, als dit niet gecorrigeerd wordt, leiden tot verdere klachten en implicaties. En met corrigeren bedoel ik niet enkel de symptomen ervan te elimineren want dat heeft in mijn ogen niets te maken met ‘genezing’.

Samengevat is een energetische behandeling dus een behandeling die zich richt op het ‘gezond’ maken van de vier wezensdelen waardoor ongemakken en ziekten overwonnen worden.
Dit kan worden gedaan door middel van onder anderen:
-het toevoegen/stimuleren van bepaalde energie geduid door de (reflex)zones: reflexzonetherapie
-het toevoegen/stimuleren van bepaalde energie via de energiebanen: meridiaan therapie
-het weer laten stromen van energie door het opheffen van blokades
-het beter laten doorstromen van energie door meridiaan therapie
-het beter laten doorstromen van energie door het instralen van universele therapie